Köp en sjal och gör skillnad!

Sjysta Sjalar

Sjysta sjalar är ett samarbete med kvinnogrupper som arbetar med stickning i utvecklingsländer.

Verksamheten startade genom att jag kom i kontakt med en skola i Tanzania som arbetade med ett projekt som vände sig till ensamstående mammor. Jag var på skolan i några månader och lärde ut stickning och tillsammans utvecklade vi sedan idén med stickade sjalar. Sjalarna stickas i huvudsak av restgarner av ullgarn. Det gör att ingen sjal blir den andra lik.

Idén håller nu på att växa och jag har även inlett samarbete med en kvinnogrupp i Bolivia.

Kvinnorna får betalt för varje sjal de stickar på följande sätt: När de hämtar ut garn till de antal sjalar de har valt att sticka får de hälften av det överenskomna priset i förskott. När de sedan lämnar in de färdigstickade sjalarna får de den resterande summan per sjal. Varje år bestämmer vi tillsammans vad som är rimligt att få för sjalarna. När vi säljer sjalarna går en del av pengarna tillbaks till kvinnorna.